Сколько молекул озона содержится в 4 моль
Перейти к содержимому

Сколько молекул озона содержится в 4 моль

  • автор:

Сколько молекул озона содержится в 3 моль его? помогите

Nikolau Gritsiuk Просветленный (28945) Дано: n(O3)=3моль N(О3)=?

нисколькохахаха

Похожие вопросы

Ваш браузер устарел

Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.

Сколько молекул О3 (озона) содержится в 4 моль его?

100ethereals

Ах да, все время забываю. Нас в лицее уже давно так делать не заставляют. Итак. Дано: n(O3)=4 моль; N(A)=6,02*10^23 моль^-1; N(O3) -?

100ethereals

N=n*N(A)=4моль*6,02*10^23моль^-1=2,408*10^24

mrvladimir2

Дано:
n(O3) =4 моль
Найти:
N-?
Решение
N=n*N(A)
N= 4 моль*6,02*10²³ молекул/моль = 2,408*10²⁴ молекул
Ответ: 2,408×10²⁴ молекул

Новые вопросы в Химия

масою 80 г з масовою часткою калій хлориду 5%

Установіть відповідність між схемами та типами хімічних реакцій Схема реакції 1 ZnO+HCl→ZnC12+H2O 2 SO3+H2O→H2SO4 3 Zn+H2SO4→ZnSO4+H2 4 Al(OH)3 Al2O3+ … H2O Тип реакціїА заміщення Б дегідрування В обміну Г розкладу Д сполучення​

Відшукайте в інтернеті інформацію про реактив, який називають вапняною водою та його використання (1/2 сторінки). СРОЧНО ДАЮ 15 БАЛОВ

1. До якого ряду хімічних формул не увійшли формули кислот: а) СаО, НВг, Н2SO3; б) NaОН, Zn(ОН)2, КF? 2. Вкажіть кислоту, яка належить до одноосновних … : а) ортофосфатна; б) сульфатна; в) хлоридна. 3. Назвіть речовину, формула якої К3РО4: а) калій гідроксид; б) калій оксид; в) калій ортофосфат. 4. Розподіліть за класами сполуки: а) СаО б) НВг в) Н2SO3 г) NaОН Дайте речовинам назви.Повністю!! Підписувати кожну речовину!! ​

Сколько молекул озона содержится в 4 моль

WiLdToNnY

2. Прочитай твердження. Познач знаком «+» ті з них, з якими ти погоджуєшся, і зна- тi, якi вважаеш неправильними. ком «-» 1. Прості речовини складають … ся з різних хімічних елементів. 2. Складні речовини складаються з різних хімічних елементів. 3. Речовини можуть мати молекулярну та йонну будову. 4. Речовини немолекулярної будови складаються з атомів або йонів. 5. Хімічна формула умовний запис складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів. 6. Алотропія властивість хімічного елемента утворювати декілька складних речовин.

IV рівень. 1. Допишіть рiвняння реакцій, поставте коефіцієнти, визначте тип реакцій. A) Ba + O2 = 6)HCl + O2 = 13)Al(OH)3 = г )Fe2O3+ H2= 2. Обчисліть … масові частки хiмi-них елементів у хлор(V) оксиді. 3. Обчисліть масу кисню, яку можна отримати при розкладанні 15 г калій перманганату.​

Двовалентний метал масою 9,6 розчинили у надлишку концентрованої нітратної кислоти і зібрали газ об’ємом 4,48 л (н.у) з відносною густиною за воднем 2 … 3. Визначте невідомий метал.​

Помогите пожалуйста с задачей^^В составе оксида щелочного металла массовая доля кислорода равна 0,533. Определите металл.​

Задания по теме «Количество вещества».
учебно-методический материал по химии (8 класс) на тему

Материал содержит 16 вариантов работ по теме «Количество вещества». Каждая работа состоит из 10 заданий. Материал может использоваться для тренировки, отработки умения решать задачи по теме, для контроля качества усвоения материала.

Скачать:

Вложение Размер
Microsoft Office document iconzadachi_kol-vo_veshchestva.doc 100 КБ

Предварительный просмотр:

1. Сколько молекул озона О 3 содержится в 72 г его?

2. Какой объем занимают (при н.у.) 280 кг азота (N 2 )?

3. Какую массу имеют 112л (при н.у.) углекислого газа (CO 2 )?

4. Какой объем при н.у. занимают 64г оксида серы (IV) (SO 2 )?

5. Сколько молекул хлора CI 2 cодержится в 284г его?

6. Какой объём занимает 0,25 моль кислорода (О 2 ) при н. у. ?

7. Рассчитайте количество вещества кислорода (О 2 ) массой 6,4 г.

8. Рассчитайте а) массу, б) объём газа водорода (Н 2 ) количеством вещества 0,2 моль.

9. Рассчитайте массу, объём, количество вещества 9*10 23 молекул углекислого газа (СО 2 ).

10. Рассчитайте массу, число молекул, количество вещества сероводорода (Н 2 S) объёмом 5,6 л.

1. Сколько молекул содержит 2 кмоль кислорода (О 2 ) ?

2. Сколько атомов содержит 1 ммоль цинка (Zn) ?

3. Найдите массу 0,5 кмоль магния (Мg) ?

4. Найдите массу 12* 10 23 молекул азота N 2 ?

5. Сколько молекул содержит 70 мг хлора Cl 2 ?

6. Какую массу имеют 3 • 10 23 молекул углекислого газа (CO 2 )?

7. Какую массу имеют 44,8 л при н.у. угарного газа (CO)?

8. Какой объем занимают 6 • 10 23 молекул сероводорода H 2 S?

10. Какой объем при н.у. занимают 96г озона О 3 ?

20. Рассчитайте массу, число молекул, количество вещества хлороводорода (НCl) объёмом 5,6 л.

1. Сколько молекул кислорода О 2 содержится в 72 г его?

2. Какой объем занимают (при н.у.) 140 кг азота (N 2 )?

3. Какую массу имеют 11,2л (при н.у.) углекислого газа (CO 2 )?

4. Какой объем при н.у. занимают 640 г оксида серы (IV) (SO 2 )?

5. Сколько молекул хлора CI 2 cодержится в 284г его?

6. Какой объём занимает 0,25 моль озона (О 3 ) при н. у. ?

7. Рассчитайте количество вещества кислорода (О 2 ) массой 6,4 г.

8. Рассчитайте массу и объём газа водорода (Н 2 ) количеством вещества 0,5 моль.

9. Рассчитайте массу, объём, количество вещества 9*10 23 молекул углекислого газа (СО 2 ).

10. Рассчитайте массу, число молекул, количество вещества сероводорода (Н 2 S) объёмом 5,6 л.

1. Сколько молекул содержит 2 ммоль кислорода (О 2 ) ?

2. Сколько атомов содержит 1 кмоль цинка (Zn) ?

3. Найдите массу 0,5 ммоль магния (Мg) ?

4. Найдите массу 1,2* 10 23 молекул азота N 2 ?

5. Сколько молекул содержит 700 г хлора Cl 2 ?

6. Какую массу имеют 3 • 10 23 молекул углекислого газа (CO 2 )?

7. Какую массу имеют 44,8 л при н.у. угарного газа (CO)?

8. Какой объем занимают 6 • 10 23 молекул сероводорода H 2 S?

10. Какой объем при н.у. занимают 128 г озона О 3 ?

20. Рассчитайте массу, число молекул, количество вещества хлороводорода (НCl) объёмом 56 л

1. Сколько молекул озона О 3 содержится в 72 г его?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *